Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2015

Αυτόνομες Ελληνικές Ζώνες: Ζήτω ο αντικρατικός εθνικισμός!