Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2015

C18 Hellas / μόνο AntiAntifa, τσακίζουμε τους Αντιφασίστες σε κάθε γειτονιά