Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2015

Αυτόνομοι Πειραιά:Δράσεις στην Νίκαια ( Γιώργος - Μάνος ΑΘΑΝΑΤΟΙ .....) / ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΜΑΣ