Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015

Στην Δυτική θεσσαλονίκη δεν χωρά ο Αντιφασιμός .... σηκώθηκε η γαλαζόμαυρη σημαία του πολέμου ...