Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2015

Αυτόνομοι Πειραιά: Απο το ΑΙΜΑ της φυλής μας στην ΤΙΜΗ του να είσαι Εθνικιστής

Αίμα - Τιμή
ΟΑΚΚΕ Στον Πειραιά; Ουστ βρωμοκοπρίτες