Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2015

Αυτόνομοι Πειραιά: Αποκαθήλωση πανό της Ο.Κ.Δ.Ε (Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας) / Εμείς θα σας τσακίσουμε σε δρόμους και στενά