Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2015

Αυτόνομες Ελληνικές Ζώνες: solidarity to palestine / let's begin the 3rd Intifada ....

3rd INTIFADA SOON ......