Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2015

Αυτόνομες Ελληνικές Ζώνες: Αχαρνές / Ολυμπιακό χωριό...