Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015

Αυτόνομοι Πειραιά: Η υπογραφή της οργάνωσης στα στενά του Πειραιά ... Αντιφασίστες θα σας λιώσουμε σε κάθε γειτονιά