Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2015

Oι ριζοσπάστες Εθνικιστές απο δυτική θεσσαλονίκη κάνουν παρέλαση σε κάθε στενό


                           ANTIFA RAUS