Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2014

Mαχητικός Πυρήνας Μακεδονίας: Για κάθε Αναρχικό μια θέση στον Θερμα'ι'κό