Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2014

Αυτόνομοι Πειραιά: Από την κριτική περνάμε στην επίθεση! Η θεωρία δεν αξίζει τίποτα μπροστά στην καθαρή δράση