Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

Είσαι Antifa.Κρύψου στο Λαγούμι σου