Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2014

ΞΑΝΘΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ / Σύντροφοι και Συντρόφισσες από Ξάνθη