Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2014

Αυτόνομες Ελληνικές Ζώνες: Όχι στην αριστερά, ούτε και στην Αναρχία τσακίζουμε Αντιφασίστες σε κάθε ευκαιρία

Μόνο η φωτιά εξαγνίζει