Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

Αυτόνομες Ελληνικές Ζώνες: Αφίσες για την ομιλία του (Τ)Σύριζα / Οι αφίσες ρυπαίνουν για αυτό και στις κατεβάσαμε όλες