Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013

ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΡΑΔΥΟ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΝΕΚΡΟΙ - ΕΚΔΙΚΗΣΗ...
ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΧΡΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ