Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

Aφιερωμένο στα Κόκκινα και Αναρχικά παράσιτα