Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2013

Aυτόνομες Ελληνικές ζώνες: Aριστεροί Φονιάδες δράσεις στην κυψέλη αφιερωμένες στα Νεκρά αδέρφια μας (1/11/13)

                       Das Blut Zahlt sich mit Blut


ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ ΦΟΝΙΑΔΕΣΒΙΑ ΣΤΗ ΒΙΑΟΧΙ ΣΤΗ ΛΗΘΗΕΛΛΑΣ Η' ΤΕΦΡΑΑΙΜΑ ΣΤΟ ΑΙΜΑ