Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

Ο ΕΒΡΑΪΚΟΣ ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΑΝΑΡΧΙΣΜΟΥ

http://www.scribd.com/doc/183033698/O-%CE%95%CE%92%CE%A1%CE%91-%CE%99-%CE%9A%CE%9F%CE%A3-%CE%94%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%A3-%CE%99%CE%A0%CE%A0%CE%9F%CE%A3-%CE%A4%CE%9F%CE%A5-%CE%95%CE%98%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A5


Νέα 20σέλιδη 4η κατά σειρά μπροσούρα γραμμένη από τους μαχητές μας. Θεματική της ο Εβραϊκός δούρειος ίππος του Εθνικοαναρχισμού. Μια διαφορετική αποδόμηση του ιδεολογήματος της "Εθνικής Αναρχίας" που αξίζει