Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

Aυτόνομες Ελληνικές ζώνες: Tο αίμα κυλάει εκδίκηση ζητάει.... Φουντούλης - Καπελώνης ΑΘΑΝΑΤΟΙ 1/11/13