Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τρίτη, 10 Μαΐου 2016

ΕΒΡΑΙΟΣ: Ο ΠΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Εις την αμαρτωλήν αυτή κοινωνίαν ο καθένας ας προφυλάσσετο από τον πλησίον του· και εις αυτούς ακόμα τους αδελφούς σας μη έχετε εμπιστοσύνην, διότι κάθε αδελφός προσπαθεί να υποσκελίση τον αδελφόν του, και κάθε φίλος φέρεται με δολιότητα απέναντι του φίλου του. (9,4)


Καθε φίλος εμπαίζει τον φίλον του, δεν λέγουν αλήθειαν μεταξύ των, η γλώσσα των έχει μάθει και συνηθίσει να λέγη ψευδολογίας. Διέπραξαν αδικίας, δεν εσταμάτησαν, ώστε να επιστρέψουν εις εμέ εν μετάνοια. (9,5)


Η γλώσσα των είναι βέλος οξύ, που πληγώνει καρδίας. Δολια τα λόγια του στόματός των. Κατά τρόπον υποκριτικόν ο καθένας λαλεί ειρηνικά λόγια στον πλησίον του, και μέσα εις την καρδίαν του έχει την εχθρότητα και το μίσος. (9,8)

Προφήτης Ιερεμίας, Αγία Γραφή / Παλαιά Διαθήκη


Στα Κινηματογραφικά 'Επίκαιρα' της εθνικοσοσιαλιστικής Γερμανίας υπήρχε η αναγραφή 'Ως ξένη φυλή, οι Εβραίοι δεν είχαν πολιτικά και ατομικά δικαιώματα στο Μεσαίωνα. Ήταν υποχρεωμένοι να κατοικούν σε μια αποκλεισμένη περιοχή της πόλης, ένα γκέτο΄. Ο Χιούστον Στιούαρτ Τσάμπερλεν, οι φυλετικές θεωρίες του οποίου έγιναν αποδεκτές από την εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία αναφέρει στο μεγαλειώδες 'Τα θεμέλια του 19ου αιώνος': Οι Εβραίοι είναι ανίκανοι να μεταφράσουν μηχανιστικά τη φύση, όπως γίνεται αντιληπτή από τις αισθήσεις. Γι' αυτόν τον λόγο, δεν γνωρίζουν μηχανισμούς και η σκέψη τους κυριαρχείται από μια πανίσχυρη αυθαιρετότητα'. Αυτός είναι ο λόγος που, κατά τον ίδιον, ο Εβραίος δεν έχει ποτέ ανακαλύψει κάτι. 'Οι Εβραίοι είναι συνωμότες' προειδοποιούσε τους δικαστές για να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, αναφέρεται από τον Κικέρωνα στον 'Υπέρ Φλάκκου' λόγο του. Ο Αυτοκράτωρ Τιβέριος διεκήρυττε ότι: Ο εκπατρισμός των Εβραίων ήταν επικίνδυνος από εθνικής απόψεως και αυτό, προ της καταστροφής της Ιερουσαλήμ'. 'Ο Εβραϊσμός είναι κράτος εν κράτει', ανεφώνησε ο Βίσμαρκ στο Λαντάγ το 1847, σύμφωνα με τον Γερμανό ιστορικό Τέοντορ Μόμσεν. Ο Φρειδερίκος Β΄ Χοχενστάουφεν, μολονότι προστάτευε τους διανοούμενους Εβραίους, δεν παρέλειψε να προειδοποιήσει: 'Όπου επετράπει τούτο εις τους Εβραίους, πάντοτε κατεχράσθησαν την υπηρεσίαν', αναφερόμενος στον αποκλεισμό των Εβραίων από τα δημόσια αξιώματα. Ο Johann Gottfried Herder, εκπρόσωπος του γερμανικού ρομαντισμού, στο 'Adrastea/Κεφάλαιο: Bekehrung der Juden' αναφέρει ότι: 'Η παρουσία ορισμένου αριθμού Εβραίων σε ένα κράτος είναι καταστρεπτική, και ότι: στο ζήτημα αυτό, δεν επιτρέπεται να ποδηγετούνται από γενικές φιλανθρώπους αρχές και αισθήματα, διότι αυτό είναι κρατικό ζήτημα, αφού, κάθε κράτος οφείλει να περιορίση τον αριθμό των Εβραίων'. Ο ίδιος αναφέρει σε κάποιο άλλο σημείο: 'Υπουργείο, στο οποίο υπηρετεί Εβραίος, είναι το Παν!'. Τουτέστιν: 'Είναι κύριος των κλειδιών της ιματιοθήκης και όλου του ταμείου του σπιτιού!'. Ο Johann Wolfgang von Goethe πάει ένα βήμα παραπέρα λέγοντας: 'Πως ημείς δυνάμεθα να επιτρέψουμε συμμετοχήν των Εβραίων εις τον πολιτισμό μας του οποίου την πηγήν και την προέλευσιν αρνούνται;'Ο Βολταίρος στο έργο του 'Dieu et les hommes', αναφέρεται στους Εβραίους ως 'τον πλέον μισητόν λαόν μεταξύ των μικρών λαών'. Στο έργο του 'Essou sur les Moerns' αναφέρει τα εξής: 'Το Εβραϊκό Έθνος τολμά να επεκτείνη το αδιάλλακτον μίσος εναντίον όλων των Εθνών, να εξεγείρεται εναντίον όλων των Κυρίων του, πάντοτε δεισίδαιμον, πάντοτε άπληστον, δια τα αγαθά των άλλων, πάντοτε βάρβαρον, έρπον κατά τας δυστυχίας και αύθαδες κατά τας επιτυχίας'. Σε επιστολή του στον Ντε-Λουϊνου στις 15 Δεκεμβρίου 1773, εξαπολυέ μύδρους εναντίον των Εβραίων: 'Ανήκουν, αυτοί οι περιτετμημένοι εις την φυλήν του Ναφθαλείμ ή του Ησάχαρ, πολύ ολίγους ενδιαφέρει, αλλά αυτοί εν πάσει περιπτώσει, είναι οι πλέον δόλιοι λωποδύται οι οποίοι ποτέ ερρύπαναν την επιφάνεια της Γης!'. Στο Ταλμούδ, στο βιβλίο του 'Masmia jesua', αναφέρεται ότι: 'Ο ερχομός του Μεσσία θα ακολουθήση ένα μεγάλο πόλεμο κατά τον οποίο θα καταστραφούν τα δύο τρίτα της Ανθρωπότητος'.Ο Ραββίνος Michael Laitman αναφέρει ότι οι Εβραίοι δεν είναι ανθρώπινες υπάρξεις, αλλά εξωγήινοι που θέλουν να πάρουν υπό τον έλεγχό τους τον πλανήτη ΓΗ. Σαφώς αυτό ξεκαρδίζει πολλούς, αλλά ο εν λόγω έχει δημοσιοποιήσει τις απόψεις του, μάλιστα σε άρθρο στους New York Times, με τον εκκεντρικό τίτλο 'Who are You, People of Israel?'. 'Οι Εβραίοι δεν μπορούν να αποτελέσουν μέρος μίας αυθεντικής εθνικής ενότητος', αναφέρει ο Σιωνιστής Harry Waton στο 'A Program for the Jews and Humanity΄.