Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

Αυτόνομες Ελληνικές Ζώνες: Ποτέ ξανά - Ποτέ ξανά Αριστερά στα Δυτικά (Μενίδι)