Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Κυριακή, 22 Μαΐου 2016

Aυτόνομοι Πειραιά: Παρέμβαση σε βο(υ)λευτή της Ν.Δ