Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Κυριακή, 22 Μαΐου 2016

Aυτόνομοι Πειραιά: Παρέμβαση στα γραφεία του Κ.Κ.Ε. (Κ.Ο.Β. Ν. Μπελογιάνης)