Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016

Μαχητικός πυρήνας Μακεδονίας: Ανάρχες τελειώσατε