Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ
Από την αυγή του χρόνου ερχόμαστε· κινούμενοι αθόρυβα στους αιώνες, Ζώντας πολλές μυστικές ζωές περιμένοντας την Σύναξη· όπου όσοι απομείνουν θα παλέψουν ως τον τελευταίο. Κανείς δεν ήξερε ότι είμαστε ανάμεσά σας...ως τώρα. Highlander (1986)