Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Σάββατο, 14 Μαΐου 2016

Μαχητικός Πυρήνας Μακεδονίας: (Οι Ανάρχες) είναι τα σκατά της Ελληνικής ΝεοαλαίαςΗ δική μας συνεισφορά στο κάλεσμα Fuck Nations, Squat the World