Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τετάρτη, 4 Μαΐου 2016

Αυτόνομες Ελληνικές Ζώνες: Εικαστική Παρέμβαση στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Νίκαια