Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016

Ben Klassen (1918-1993) / Aut vincere aut mori! Νίκη ή Θάνατος!Η πλούσια γλώσσα των αρχαίων Λευκών Ρωμαίων ήταν η διεθνής γλώσσα όλων των μορφωμένων Ευρωπαίων έως ότου η ενορχηστρωμένη από τους Εβραίους 'Γαλλική Επανάσταση' του 1789, διαίρεσε την Ευρώπη σε μία 'πολυγλωσσία των εθνών'. Προκειμένου να επιβιώσει και να ακμάσει, η Λευκή Φυλή πρέπει να θέσει την Φυλετική Πίστη υπεράνω της Εθνικής Πίστης, και να συνενωθεί σε μία παγκόσμια Λευκή Φυλετική Κοινότητα υπό μία Λευκή Φυλετική Θρησκεία (της Δημιουργίας) και υπό μία Λευκή Φυλετική Γλώσσα (Λατινική). Ιερός Φυλετικός Πόλεμος!

* Aut vincere aut mori! Νίκη ή Θάνατος!


*Delenda est Carthago! Η Καρχηδόνα πρέπει να καταστραφεί!

Ο Ρωμαίος Κάτων ο πρεσβύτερος είχε ως μόνιμη επωδός όλων των αγορεύσεών του στη Σύγκλητο το: 'Cēterum cēnseō Carthāginem esse dēlendam'. ('Δοκεῖ δέ μοι καὶ Καρχηδόνα μὴ εἶναι'). Έτσι κατάφερε να οδηγήσει τους Ρωμαίους στον Τρίτο Καρχηδονιακό Πόλεμο ('Tertium Bellum Punicum', 149-146 π.Χ.). Σήμερα η πολεμική κραυγή των Δημιουργών και ολάκερης της Λευκής Φυλής πρέπει να είναι: 'Η Ιουδαία πρέπει να καταστραφεί' ('Delenda est Judaica').