Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Κυριακή, 1 Μαΐου 2016

Inferno NS: Ναύπακτος πόλη καθαρή απο ΑΝΤΙΦΑ σκουπίδια


Μέλη του πυρήνα μας πέταξαν τρικάκια γύρω από το λιμάνι. Antifa πουθενά. Μόνο fb