Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2015

Αυτόνομες Ελληνικές ζώνες: Ριζοσπαστικός Εθνικισμός / Αντιφασίστα και Αναρχικέ το τέλος σου ήρθε απο τους Α.Μ.Ε.