Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015

Leon Degrelle / Το Αίνιγμα Αδόλφος Χίτλερ

Μπροσούρα απο την Οργάνωση Inferno n/s απο την Ναύπακτο