Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015

Αυτόνομοι Πειραιά: Νοσοκομείο Μεταξά / Κομμουνιστικά μονοπώλια ΤΕΛΟΣ..ΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΠΑΤΡΙΔΑ