Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: ΟΧΙ ΣΤΑ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ / C.18 HELLAS