Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015

Αυτόνομοι Πειραιά: Ο Πειραιάς και οι γειτονιές ανήκουν μόνο στους Έλληνες και στους Ριζοσπάστες Εθνικιστές ...


Antifa και Αδερφή αυτά πάνε μαζί

ΑΝΑΡΧΙΚΕ ΛΑΓΕ ΣΚΥΨΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΣΤΟΥΣ Α.Μ.Ε.