Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2015

Μαχητικός Πυρήνας Πάτρας: Όσα τείχη και αν χτίσουν, η πόρνη - Βαβυλώνα θα ξαναπέσει!!!