Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2016

Αυτόνομες Ελληνικές Ζώνες: Good Night Left Side: Ασπρόπυργος

Στη Δυτική Αττική δεν υπάρχετε πουθενά. Ούτε σε συνθήματα, ούτε σε πανιά.