Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

Έκλασαν η ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α το Ε.Ε.Κ το Σ.Ε.Κ. και βγήκε η ΟΡ.Μ.Α.