Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

Αυτόνομοι Πειραιά: Αποκαθήλωση Κομμουνο-πανό στο λιμάνι / Ποτέ ξανά Αριστερά