Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016

Joseph Tommasi / NSLF 'Δεν επιθυμούμε 'Νόμος και Τάξη'

'Δεν επιθυμούμε 'Νόμος και Τάξη', διότι νόμος και τάξη συνεπάγονται την διαιώνιση αυτού του σάπιου υπερτιμημένου καπιταλιστικού εβραϊκού συστήματος. Επιθυμούμε ''αναρχία'' και χάος διότι θα μας επιτρέψουν να επιτεθούμε στο σύστημα ενόσω τα γουρούνια του Μεγάλου Αδελφού θα προσπαθούν να περισώσουν τα κομμάτια του καθώς θα καταρρέει. Επιθυμούμε μία κατάσταση τόσο συγκεχυμένη και περίπλοκη, που θα μας επιτρέψει να τσακίσουμε αυτούς τους μπάσταρδους που είναι υπεύθυνοι για την πολιτική εναντίον των Λευκών και τις επιθέσεις εναντίον τους που λαμβάνουν χώρα στο παρόν. Τοιούτο χάος θα μας επιτρέψει έτσι να εντείνουμε τις επιθέσεις μας, έως σημείου να οδηγήσουμε ολόκληρο το σύστημα στο θάνατό του. Για εμάς το να υποστηρίξουμε αυτούς (δηλαδή τους μπάτσους) που συντηρούν τους 'κανόνες που οι σοφοί άνδρες συντάσσουν για τους ηλιθίους' είναι παράλογο και αυτοκτονικό'.

Joseph Tommasi / NSLF