Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τρίτη, 15 Μαρτίου 2016

Αυτόνομες Ελληνικές Ζώνες: Το κέντρο της Αθήνας ανήκει στους Έλληνες Ριζοσπάστες Εθνικιστές