Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016

Τα Παιδιά του Rostock / Τομέας Ιδεολογικού Πολέμου


'Τα Παιδιά του Rostock': Νέα 8σέλιδη μπροσούρα που επιμελήθηκε ο Τομέας Ιδεολογικού Πολέμου της οργάνωσης μας.