Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016

Εθνικιστικός Πυρήνας "ΙΧΩΡ" / Θεσσαλονίκη – Πόλη Εθνικιστική