Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Κυριακή, 24 Μαΐου 2015

Combat18 Hellas / βιντεο (Φλαμπέ) με τις Αναρχο-πρεζοφωλιές / Ριζοσπαστικός Εθνικοσοσιαλισμός