Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Σάββατο, 9 Μαΐου 2015

From Hellas with Hate ... Northern Epirus is hellenic / Kosovo is Serbia, Albanian Monkeys

FROM THIS
TO THIS,  FUCK UCK FUCK U.C.C.