Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015

Μαχητικός Πυρήνας Μακεδονίας: Αναρχικοί ρουφιάνοι και Λαγοί