Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Σάββατο, 18 Απριλίου 2015

ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ: ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑ (ΞΑΝΑ) / ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ