Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Σάββατο, 18 Απριλίου 2015

Σύντροφοι και Συντρόφισσες απο Ξάνθη: Τη λένε Δημοκρατία και τα κάνει όλα