Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Σάββατο, 11 Απριλίου 2015

Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΕΝΑΟΣ / ΚΑΛΗ ΕΠ - ΑΝΑΣΤΑΣΗ